• 771900_92460165-920.jpg
  • 1191636_40304955-920.jpg
Vytisknout

Petr Zachariáš: Je možné zjednodušit klasickou homeopatii?

Napsal Jiřina Tuháčková.

Je možné podat lék na nějaký problém bez dlouhého pohovoru s pacientem? Existuje specifický homeopatický lék na specifický problém? Syn nebo dcera mého známého má jen molusky nebo bradavice a rodiče prý nemají čas na nějaké dlouhé pohovory a hledání „konstitučního“ léku. Nešlo by tedy udělat vyjímku a dát mu něco rychle, hlavně aby mu zmizely ty bradavice nebo molusky? Otázky tohoto typu zaznívají čím dál více nejen z řad pacientů, u kterých to lze pochopit, protože jsou zvyklí, že v klasické medicíně to takto funguje. Co je ale, alespoň pro mě, velmi znepokojující, je skutečnost, že tyto otázky zaznívají z řad homeopatů.

Klasická homeopatie vs Alopatie

V klasické homeopatii existuje přísloví, že neexistují zkratky, jak se stát homeopatem a všichni klasičtí homeopaté i studenti této metody to znají. Obrovské množství informací, pravidel a zákonitostí, které si musíme osvojit, než můžeme jít do praxe, a potom ty dlouhé roky získávání zkušeností než se staneme skutečnými homeopaty. Naučit se pozorovat pacienta, všímat si toho, čeho si běžně člověk nevšimne, spojovat si informace, které si běžně lidé nespojují, být trpělivý a přesvědčit se o tom, jak neomylně zákonitosti klasické homeopatie fungují. Aby také ne, když je pozorovaly tisíce homeopatů po celém světě za posledních 200 let.

A právě tyto aspekty dělají homeopatii extrémně náročnou, a to je také důvod, proč většina lidí hledá způsoby, jak si ji zjednodušit. Další známý výrok, který pochází od jednoho z nejznámějších homeopatů historie Dr. A. Lippeho zní: „Homeopatie může být velmi jednoduchá pro někoho, kdo ji skutečně ovládá, ale je extrémně těžké této úrovně dosáhnout.“

Základní principy klasické homeopatie jsou velmi jasné a jednoduché. Je to zákon podobnosti, jediný lék v jednom čase, minimální dávka a individualizace každého pacienta. Pokud je jakýkoliv z těchto zákonů porušen, nelze s homeopatickými léky dosáhnout skutečné komplexní léčebné reakce.

Je nutné uvědomit si, že Klasická homeopatie vznikla právě proto, že nikdo neměl na pacienty čas, a proto je velmi znepokojující slyšet od homeopatů volání po zjendodušeném řešení ohledně časové náročnosti nalezení léku. Jako by zapomněli, že hlavním rozdílem mezi alopatií a homeopatií je proces individualizace. Jakýkoliv předpis bez individualizace není homeopatický, ale alopatický, pouze s tím tozdílem, že k němu chceme použít homeopatické léky.

Právě takováto řešení, která jsou zaměřena na likvidaci symptomů bez ohledu na celkový stav člověka, a která jsou konvenční medicínou nazývána léčbou, jsou fundamentálně v rozporu s klasickou homeopatií.

 

Homeopatie jako věda a umění

Žádné okolnosti (tedy ani neodstatek času na straně pacienta či jeho rodičů) nás neopravňují, jak s oblibou říkával Dr. Kent, porušit, byť jednou jedinkrát, principy klasické homeopatie. Pokud bychom je skutečně znali a rozumněli jim, jak by nás mohlo vůbec napadnout předepsat lék na základě názvu choroby? Pokud bychom je doopravdy znali, věděli bychom totiž přesně, jaký efekt může takto předepsaný lék na pacienta mít.

Individualizace každého případu rozhodně nevylučuje rychlé předepsání léku. Nicméně k tomu aby jej bylo možné rychle a dobře předepsat je nutno mít nejen znalosti, ale také velké zkušenosti. Pokud zkušenosti nemáme, měli bychom každému pacientovi věnovat tolik času, kolik potřebujeme k tomu, abychom mu předepsali lék s ohledem nejen na diagnózu, ale také na zvláštní a charakteristické symptomy (ne povahu) pacienta.

Tato schopnost rychlého a přesného předepsání, která představuje skutečné umění (homeopatie je věda i umění zároveň) je přirozeným důsledkem tvrdého studia, praxe a zkušeností a stejně jako v jakékoliv jiné profesi přichází po určité době.

Dobrým příkladem je případ Dr. Kenta popsaný v jeho knize Přednášky na téma homeopatická materia medica. Jedná se o případ vážné bronchitidy, kdy Dr. Kent byl přivolán do domu pacienta. Když přišel, omylem se lehce dotkl svou taškou o chodidlo pacienta, který ležel v posteli, a noha mu koukala ven. Ve chvíli kdy se to stalo, se pacient velmi lekl, vykřikl a chytl se za břicho v místech, kde se nachází solar plexus. Jakmile toto Dr. Kent uviděl, předepsal mu okamžitě Kali carbonicum, které jej vyléčilo. Dr. Kent byl schopen si ve zlomku vteřiny uvědomit, že pacient, který má bronchitidu je zároveň velmi citlivý na chodidlech, velmi lekavý a svoje emoce (úlek) pociťuje v oblasti solar plexu, což jsou hlavní klíčové symptomy Kali carbonica. K tomu, aby toho byl schopen, nemusel mít jen absolutní znalost materie mediky, ale také obrovskou zkušenost a brilantní pozorovací schopnosti, které mohou být považovány za velké umění, které se u něj vyvinulo po dlouhé době oddaného studia a praxe.

Toto je důvod, proč umění v homeopatii nemůže být něco, co přijde jako první, ale něco, co přijde jako poslední. Jsem přesvědčen, že homeopat začátečník, i v případě absolutní znalosti léku Kali carbonicum, by nikdy nebyl schopen si tyto symptomy uvědomit ve zlomku vteřiny, spojit si je dohromady a předepsat lék bez položení jediné otázky.

Ve vývoji každého homeopata existují určité fáze. První je získávání znalostí, které zahrnuje tvrdé studium, pochopení základních principů a teorie. Tato fáze nikdy nekončí, nicméně po určité době je homeopat připraven jít do praxe. Praxe je dalším krokem (fází) ve kterém homeopat začne čelit reálným případům a tím získává cenné zkušenosti a pochopení praktické stránky homeopatie, která zahrnuje velmi důležitou část – pozorování pacienta. Potom, po mnoha a mnoha letech úspěšné praxe homeopat zjistí, že v některých případech mu vytane na mysli správný lék velmi rychle, pouhým pozorováním pacienta. V jeho mysli se automaticky, bez nějakého úsilí objevují léky a správné otázky na správné symptomy, atd. To může vypadat jako intuice ale ve skutečnosti to nemá s intuicí nic společného. Je to skutečné umění, které by nikdy nepřišlo bez tvrdého a oddaného studia, dlouholeté úspěšné praxe a pozorování stovek a tisíců pacientů.

 

Slovo na závěr

Žádný významný klasický homeopat v historii se neproslavil zjednodušováním homeopatie a hledáním zkratkovitých řešení. To udělala francouzská homeopatie, kterou na oko všichni klasičtí homeopaté odsuzují, ale potom se uchylují k podobným praktikám. Léčebné výsledky, které je možno dosáhnout pomocí klasické homeopatie často hraničí se zázrakem. Nestojí za to věnovat celý život jejímu studiu a nějaký ten čas při hledání léku?

 

Původní článek najdete zde.

Zobrazeno: 7537x

© Malakulicka.cz, 2013 - 2014. Všechna práva vyhrazena. Kopírování obsahu není bez souhlasu autorek textu dovoleno.
Dotazy nebo připomínky k článkům pište na kulicka@malakulicka.cz.

Malá kulička na Google+