• 771900_92460165-920.jpg
  • 1191636_40304955-920.jpg

Ing. Adéla Macháčková (Ostrava)

Mgr. Marta Mojžíšová (Nelahozeves u Prahy)

Spojuje nás touha dělat homeopatii pořádně, dále stejná škola, která nám dala odborné vzdělání v klasické homeopatii a v neposlední řadě také přátelství.

Chtěly bychom, aby tyto stránky sloužily lidem, které homeopatie zajímá.

Postupně zde budeme uveřejňovat články, které vysvětlí pravidla klasické homeopatie, problematiku úrovní zdraví, způsoby hodnocení léčby, prognózy atd. Pro pacienta je mnohdy složité se v této oblasti orientovat. Budeme rády, když nám napíšete, co by Vás zajímalo.

Případy z praxe pak ukazují, co je možné homeopaticky léčit. Nejvíce případů zatím najdete v kategorii Akutní nemoci. Dlouhodobě vedené případy se budou objevovat postupně, až na odůvodněné výjimky je totiž podmínkou pro jejich zveřejnění 2leté sledování pacienta.

Vytisknout

Antidotace homeopatických léků

Napsal Adéla Macháčková.

Položíme-li si otázku co je to antidotace z hlediska významu slov, a otevřeme-li si Velký lékařský slovník, pak takové slovo nenajdeme. Antidotace léku z pohledu klasické medicíny není nijak definována. V klasické medicíně jsou užívány jiné pojmy, které vyjadřují, že lék, v kombinaci s jiným lékem (chemickou substancí) účinky původního léku sníží, nebo naopak zvýší. To je uvedeno na příbalovém letáku každého klasického léčiva například pod názvem „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.
Antidotace je však běžným slovem pro homeopaty. Pokud uslyšíte z úst homeopata, že „Lék byl antidotován“, pak homeopat vyhodnotil, že lék přestal z nějakých příčin úspěšně fungovat a léčebný proces byl zastaven.

Mechanismus působení homeopatických léků je diametrálně odlišný od působení léků využívaných klasickou medicínou. Klasická medicína má působení léků založeno na biochemické interakci. Homeopatie pomocí homeopatik aktivuje obranný mechanizmus každého jedince tak, aby došlo k nastolení energetické rovnováhy v organizmu a došlo k uzdravení. Tyto dva odlišné přístupy v působení léčiv jsou neporovnatelné. Nelze je srovnávat jakýmikoliv prostředky, či přístroji, jak je dnes snahou. Proto u klasických léčiv je uvedeno denní dávkování (např. 3x denně 1 tableta – pro všechny pacienty stejně) a proto u homeopatik dávkování uvedeno není, protože homeopatický přístup je individualizován dle symptomů pacienta.
Individualizace léčby pacienta, tzv. léčba „šitá na míru“ pacientovi, může být zrušena (antidotována) různými faktory. Tak, jak je pacient pro homeopata individualitou, tak různými faktory může být homeopatikum antidotováno. Záleží jen na pacientech (a na jejich citlivosti ke stimulům), aby se vyvarovali antidotace homeopatického léku. Aby se vyvarovali vlivům, které antidotaci způsobují. To platí po celou dobu homeopatické léčby.
Co vše může antidatovat homeopatický lék a narušit průběh homeopatické léčby:

KÁVA

Káva, resp. kofein patří mezi látky (potravinu), která stimuluje nervový systém organizmu. Nicméně odpověď organizmu na pití kávy může být různá – někoho povzbudí, někoho zklidní, stejně jako množství vypitých šálků je různé. Citlivost na kávu je odlišná, jako jsou odlišní pacienti. Proto jakékoliv množství kávy může být překážkou. Káva je silné antidotum, proto by se pacienti měli vyhýbat pití kávy úplně. Káva antidotuje 95 % všech homeopatických případů, pro zbylých 5 % káva není antidotem. Nicméně neexistují metody, které by zjistily, že zrovna tento pacient je v oné skupině 5 %. Proto se pití jakéhokoliv množství kávy zakazuje všem pacientům po celou dobu léčby. Antidotem je rovněž CocaCola, PepsiCola, Kofola a všechny podobné nápoje a potraviny.
Náhražky kávy – bezkofeinová káva, černý čaj, cikorka, případně kávové dorty, nebo kávová zmrzlina  – jsou přípustné jen ve velmi omezeném množství (ne často), nicméně se váží k citlivosti každého pacienta. Bezkofeinová káva by neměla být připravena chemickou cestou, nicméně taková je nejčastěji k dostání v obchodech. Černý čaj obsahuje také kofein, a proto by měl být užíván sporadicky v závislosti na citlivosti pacienta.

BYLINNÉ ČAJE A MÁTA (MENTOL)

Běžně používané bylinné čaje neblokují účinek homeopatik. Pokud používáme směsi bylinných čajů, je potřeba se podívat na složení použitých bylinek. Jestliže pacient ví, že je na nějakou bylinu citlivý a takový čaj pije dlouho, pak hladina látek z čaje dosáhne určitého (dostatečného) léčivého účinku – například, že ho stimuluje k lepšímu vyprazdňování stolice, nebo ke zlidnění nervů, či žaludku – pak by se měl v průběhu homeopatické léčby pravidelnému pití takového čaje vyvarovat. To může učinit také tím, že čaje - bylinky bude střídat.  
Za povšimnutí stojí velmi oblíbený mátový čaj a v něm obsažená mentolová silice. Mátový čaj je rovněž považován za antidotum homeopatické léčby a je potřeba ho v průběhu léčby nepít v jakémkoliv množství. V této souvislosti nezapomínejme na mentol, který je obsažen v klasických lécích (sirupy), ústních vodách, zubních pastách, žvýkačkách apod. Mentol je rovněž antidotem homeopatické léčby a měl by se vynechat. Nicméně interakce mentolu v zubní pastě nebyla přesvědčivě zdokumentována.

SILNÉ VŮNĚ A AROMATICKÉ LÁTKY

Mezi silné vůně a pachy, kromě výše zmíněné máty (mentolu) patří parfémy, barvy a laky a ředidla (aceton, apod.), kafr (masti, kosmetické přípravky), apod. Citlivost na silné pachy (příjemné i nepříjemné) je velice individuální, a proto je vhodné v průběhu léčby se jich maximálně vyvarovat, či omezit.

JÍDLO

Jídlo není antidotem homeopatické léčby, pokud jíme potraviny v obvyklém množství. Pokud za jídlo považujeme také alkohol, pak ten není antidotem.

KONOPÍ

V současné době homeopaté uvádějí, že používáním konopných přípravků (např. masti) dojde často k antidotaci homeopatického léku. Proto se doporučuje přípravky s konopím (jakékoliv) nepoužívat v průběhu léčby.

KLASICKÁ LÉČIVA (LÉKY)

Klasické léky patří k významným antidotům. Užívání klasických léků je dnes velmi rozšířeno a podpořeno masivní reklamou ve sdělovacích prostředcích. V konečném důsledku jsou klasické léky chemickými sloučeninami se silným účinkem na náš organizmus (antibiotika, kortikoidy, analgetika, antidepresiva, antipyretika, apod.), protože zasahují okamžitě do fyziologie organizmu. Antibiotika způsobují antidotaci okamžitě po užití. Jednorázové užití např. Acylpirinu, nebo Brufenu není na překážku. Je zde důležité poznamenat, že pacienti, kteří dlouhodobě užívají klasické léky (léky na tlak, srdce, apod.) by nikdy neměli sami od sebe léky vysazovat! Skutečný klasický homeopat nikdy nedoporučí vysadit žádné léky pacientovi, to může udělat jen ošetřující lékař na základě vyšetření! Pokud pacient je dlouhodobě na klasických lécích a hodlá se začít léčit homeopaticky, pak o tom informuje svého homeopata, který mu nastíní průběh homeoléčby paralelně s léčbou klasickou!

DROGY

Rovněž je potřeba se vyvarovat užití drog – marihuana, kokain, heroin, a další. Ačkoliv se dnes marihuana využívá i pro léčebné účely (ve specifických množstvích a pod lékařským dozorem), i ona působí na lidskou mysl velmi hluboko a je schopná antidotace. Naopak tabák a tabákové výrobky nemají vliv na průběh homeopatické léčby.

OČKOVÁNÍ

Očkování má své příznivce a má své odpůrce, polemizovat zde o něm není cílem tohoto textu. V Česku je očkování ze zákona povinné. Obecně má očkování velmi rušivý vliv na průběh homeopatické léčby a také na pacientův zdravotní stav. Otázka, zda očkování naruší účinkování homeopatického léku a jak, souvisí s úrovní zdraví konkrétního pacienta, každý jedinec má vlastní stupeň citlivosti na jednotlivé vakcíny. Z toho důvodu mají někteří pacienti určitý stupeň reakce na očkování, zatímco u jiných je očkování bez reakce. Tato citlivost nemusí být celý život stejná. Pacienti si zhoršení stavu nebo vznik některých potíží ne vždy spojují s předchozím očkováním.  I když očkování může být antidotem homeopatické léčby, a může spouštět zdravotní problémy, právě homeopatický přístup může tyto problémy vyřešit (vyléčit).

NÁVŠTĚVA ZUBAŘE

Rizikovým úkonem pro homeopatickou léčbu může být návštěva stomatologa. V průběhu ošetření může dojít k antidotaci homeopatika zvláště pokud lékař používá silně vonící (mentolové) přípravky, nebo pokud k zákroku použije lokální (nebo celkovou) anestezii. Stomatologické zákroky byste měli vykonat před započetím homeopatické léčby. Zároveň pro mnoho lidí je návštěva zubaře stresovou (zátěžovou) situací. Kombinace s výše uvedeným pak může být také antidotem.

JINÉ LÉČEBNÉ SYSTÉMY

Pokud se léčíte homeopaticky a rozhodnete se pro jiný druh léčby – souběžně s homeoléčbou, zvažte, zda-li taková forma léčení je vhodná. Jedná se například o vitaminové kůry, čínskou medicínu – fytoterapii a akupunkturu, lázeňskou terapii. Ne, že by byly tyto metody antidotem, nicméně hodnocení účinku homeopatické léčby (reakce na podané homeopatikum) pak není objektivní. Není třeba pochyb o tom, že akupunktura může mít na pacienta velmi příznivý vliv. Ale pokud pacient využije jak akupunkturu, tak homeopatickou léčbu zároveň a dojde ke změně jeho stavu (ať už zhoršení nebo zlepšení), tak nelze určit s jistotou, zda byl podaný homeopatický lék dobrý. Proto o tom informuje svého homeopata.

STRESOVÉ SITUACE

Vystavení se silné stresové situaci nebo situacím může narušit homeopatickou léčbu. Pacienti, kteří jsou pod neustálým emočním, nebo mentálním stresem jsou obtížně homeopaticky léčitelní, protože jejich organizmus je konstantně tzv. „vyveden z rovnováhy“. Správně indikované homeopatické léky mohou zlepšit emoční a mentální sílu pacienta tak, aby k těmto stresům byl méně senzitivní. Taková léčba ale trvá dlouho, proto jsou tak často užívána antidepresiva, anxiolytika apod. Nicméně pokud pacient zažije nárazově emoční šok – například nečekaná smrt blízkého člověka, nebo podobně stresové situace, pak tento jednorázový stres (šok) se projeví jako antidotum homeopatické léčby.

DALŠÍ FAKTORY ANTIDOTUJÍCÍ HOMEOPATICKÉ LÉKY

Antidotovat lék lze tak, že ho vystavím přímému slunci, přílišnému horku, nebo chladu (mrazu), přílišné vlhkosti, silným pachům a vůním, nebo elektromagnetickému záření (mikrovlnná trouba, rádio, mobilní telefon, televize, počítač, HiFi věže, apod.).
Účinek měkkého rentgenového záření (letiště, snímkování) nebyl dostatečně prokázán.  
Antidotace léku může nastat, pokud se nedodrží časové intervaly mezi podáním homeopatika a jídlem/pitím. Interval je nejméně 30 minut! Jsou známy případy z praxe, kdy po požití homeopatika došlo v zápětí k napití vody a homeopatikum bylo antidotováno. Proto je vhodné např. užít homeopatikum před snídaní a před vyčištěním zubů.
Správným skladováním homeopatik se zajistí jejich dlouhodobé použití. Homeopatické lékárny v Anglii stále připravují léky ze substancí potencovaných a připravovaných před více jak 200 lety a tyto léky jsou stále funkční a běžně se v léčbě využívají!

Pokud homeopatický lék, který jste dostali od svého homeopata „nefunguje“, může to být právě jedním z výše uvedených důvodů, které jsou uvedeny nahoře. Pokud při kontrolní návštěvě sdělíte homeopatovi, že po podání léku se „nic nestalo“, pak jedním z problémů může být právě antidotace.

Ve článku byly použity tyto zdroje informací:

VITHOULKAS, George. Homeopatická věda. 1. vyd. Praha: Alternativa, 1997. ISBN 80-85993-53-X.
VITHOULKAS, George a Erik van WOENSEL. Levels of Health: practical application and cases. 1. vyd. Alonissos: International Academy of Classical Homeopathy, 2010. ISBN 978-960-87429-4-9.
PRAGUE COLLEGE OF CLASSICAL HOMEOPATHY. Forum pro studenty [online]. [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: www.pcch.cz
Osobní sdělení klasických homeopatů.

Zobrazeno: 14196x

© Malakulicka.cz, 2013 - 2014. Všechna práva vyhrazena. Kopírování obsahu není bez souhlasu autorek textu dovoleno.
Dotazy nebo připomínky k článkům pište na kulicka@malakulicka.cz.

Malá kulička na Google+